Base Schedule

Quản lý và tính toán ngày công theo ca linh hoạt

Base Schedule: Xuất dữ liệu chấm công kèm dữ liệu Timeoff
Bài toán áp dụng:  Trong trường hợp bạn cần xuất 1 bảng dữ liệu có đầy đủ chấm công và ngày phép để gửi báo cáo cho các bộ phận/ban lãnh đạo để xác nhận dữ...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:35 CH
Base Schedule: Hướng dẫn phân ca bằng cách nhập file exel
Bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1 : Đưa con trỏ chuột ...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 2:31 CH
Base Schedule: Bảng công hỗ trợ xuất excel những thông tin gì
Bạn cần xuất danh sách bảng công kèm theo đơn xin nghỉ phép, hoặc cần xuất lịch sử log chấm công của nhân sự  Sau đây là các mẫu excel  Schedule đang hỗ tr...
Wed, 20 Tháng 9, 2023 tại 9:06 SA
Base Schedule: Cách gửi bảng công cho nhân sự
Để gửi bảng công Schedule cho nhân sự, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trong kho ứng dụ...
Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:27 SA
Base Schedule : Tự động phân ca theo lịch cố định
Bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:  - Chỉ System owner và App ...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 3:26 CH
Base Schedule - Làm thêm: Cấu hình chung
Để cài đặt cấu hình chung, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:  B...
Mon, 20 Tháng 5, 2024 tại 3:38 CH
Base Schedule - Làm thêm: Cấu hình duyệt
Để cài đặt loại duyệt, thứ tự ưu tiên và SLA khi duyệt đề xuất làm thêm, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh...
Mon, 15 Tháng 4, 2024 tại 11:29 CH
Base Schedule - Làm thêm: Cấu hình luồng người duyệt
Để cấu hình danh sách người duyệt đề xuất làm thêm, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu app, sau đó làm...
Mon, 15 Tháng 4, 2024 tại 9:06 SA
Base Schedule - Làm thêm: Cấu hình xác nhận
Để cài đặt cấu hình xác nhận, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:  ...
Sat, 18 Tháng 5, 2024 tại 10:37 SA
Base Schedule - Làm thêm: Cấu hình người xác nhận và theo dõi tự động
Người được chỉ định sẽ được tự động nhắc tới khi người dùng tạo đề xuất làm thêm Có thể thiết lập người xác nhận và người theo dõi cố định theo từng Lịc...
Mon, 15 Tháng 4, 2024 tại 4:41 CH