Base Schedule

Quản lý và tính toán ngày công theo ca linh hoạt

Base Schedule: Bảng công hỗ trợ xuất excel những thông tin gì
Bạn cần xuất danh sách bảng công kèm theo đơn xin nghỉ phép, hoặc cần xuất lịch sử log chấm công của nhân sự  Sau đây là các mẫu excel  Schedule đang hỗ tr...
Wed, 20 Tháng 9, 2023 tại 9:06 SA
Base Schedule: Cách gửi bảng công cho nhân sự
Để gửi bảng công Schedule cho nhân sự, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trong kho ứng dụ...
Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:27 SA