Base Schedule: Lựa chọn xuất dữ liệu công của nhân sự có chứa dữ liệu Timeoff in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:09 CH


Bài toán áp dụng: 

Khi tổng hợp bảng công, quản lý muốn thống kê những ngày nhân sự có đơn xin nghỉ phép trong tháng trên Timeoff. Thay vì phải vào app Timeoff và thống kê thủ công số ngày nghỉ phép của nhân sự, hiện tại Quản lý có thể xuất được dữ liệu nghỉ phép của nhân sự ngay trên màn hình tính công

Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn Chu kì tính công bước 4 và màn Tổng hợp dữ liệu của chu kì, khi xuất dữ liệu, bạn tick ô "Bao gồm loại thông tin nghỉ phép", hệ thống cho phép xuất dữ liệu công kèm thời gian timeoff kèm  loại timeoff tương ứng 


File Excel xuất ra sẽ chứa thông tin thời gian đăng ký trên đơn Timeoff và loại Timeoff đó là gì 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.