Schedule: Xuất dữ liệu gốc trong 1 chu kỳ in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 9:15 SA


Khác với xuất dữ liệu: là xuất con số cuối cùng sau khi đã hoàn thành bảng công. Gồm 1 số thông tin như: số công của từng ngày, các đơn timeoff, tổng công chuẩn, tổng công thực tế ,số phút đi muộn, số ca đi muộn....(chỉ áp dụng cho bảng công hoàn thành)

Thì mục xuất dữ liệu gốc: hỗ trợ bạn xuất ra dữ liệu của màn hình phân ca. Bạn có thể xuất được của tất cả các bảng công chưa hoàn thành

Bạn có thể sử dụng dữ liệu gốc này  để tự tính toán công theo file excel riêng của bên mình

Để thao tác xuất dữ liệu gốc, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Chọn chu kỳ

Vào Tab chu kỳ và chọn chu kỳ cụ thể

Bạn có thể chọn nhanh chu kỳ ở menu bên trái

Bước 2: Hover chuột vào ô Tính toán, và chọn xuất dữ liệu gốc

Các thông tin xuất ra bao gồm:

Employee name: Tên nhân sự

Employee code: Mã nhân sự

Start time: Giờ vào ca

End time: Giờ ra ca

Break: Số phút nghỉ

Jobsite: Vai trò

Position: Địa điểm

Shift type: Loại ca

Note: Ghi chú

checkin: Thời gian check in thực tế của nhân sự

checkout: Thời gian check in thực tế của nhân sự

Timeoff type: Loại timeoff

Standard point: Công chuẩn 1 ca

Point: Công thực tế 1 ca

LATE: Đi muộn hay không

late mins: số phút muộn

deduction: số khấu trừ

addition: Ca bổ sung

[formulas]: Các biến tùy chỉnh trong công thức

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.