Base Schedule

Quản lý và tính toán ngày công theo ca linh hoạt

Base Schedule - Chỉnh sửa công hàng loạt bằng file excel
Hết chu kỳ công, quản lý sẽ thực hiện tạo các bảng công để tính toán số công cho mỗi nhân sự. Bảng công được tính toán theo công thức cài đặt tại đây, nhưng...
Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 2:36 CH
Base Schedule: Kiểm tra đề xuất nghỉ phép trực tiếp tại ca được phân
Cuối chu kỳ công, quản lý thường phải check lại những ngày nghỉ của nhân sự. Để thuận tiện kiểm tra những ngày nghỉ phép, xin đi muộn về sớm,... nhân sự đã ...
Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:14 SA
Base Schedule - Xuất dữ liệu Excel cho tất cả lịch làm việc trong chu kỳ công.
Để xuất dữ liệu tất cả lịch làm việc trong một chu kỳ công ra file excel, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/  hoặc biểu tượng Base Schedule trên tha...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 4:27 CH
Schedule: Cài đặt danh sách người duyệt chuyển ca trên lịch schedule
Quản lý lịch làm việc có quyền Tạo phân ca, sửa/xóa phân ca trong chu kỳ Khi nhân viên tạo các đề xuất đổi ca/chuyển ca/trả ca. Thì quản lý cần 1 người trợ...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 9:22 SA
Schedule: Xuất dữ liệu gốc trong 1 chu kỳ
Khác với xuất dữ liệu: là xuất con số cuối cùng sau khi đã hoàn thành bảng công. Gồm 1 số thông tin như: số công của từng ngày, các đơn timeoff, tổng công c...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 9:15 SA
Schedule: Thêm trường tùy chỉnh cho từng ca
Khi thao tác phân ca cho nhân sự, Ngoài các trường thông tin sẵn có của hệ thống như: công chuẩn, vai trò, địa điệm, loại ca..... Bạn có thể tạo thêm các t...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 4:08 CH
Schedule: Cài đặt quản lý của lịch làm việc
Quản lý của lịch làm việc có quyền phân ca và chạy bảng cho nhân sự thuộc lịch làm việc đó Để cài đặt quản lý của lịch làm viêc, bạn truy cập https://sched...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:01 SA
Base Schedule: Lựa chọn xuất dữ liệu công của nhân sự có chứa dữ liệu Timeoff
Bài toán áp dụng:  Khi tổng hợp bảng công, quản lý muốn thống kê những ngày nhân sự có đơn xin nghỉ phép trong tháng trên Timeoff. Thay vì phải vào app Tim...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:09 CH
Base Schedule: Xuất dữ liệu chấm công kèm dữ liệu Timeoff
Bài toán áp dụng:  Trong trường hợp bạn cần xuất 1 bảng dữ liệu có đầy đủ chấm công và ngày phép để gửi báo cáo cho các bộ phận/ban lãnh đạo để xác nhận dữ...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:35 CH
Base Schedule: Hướng dẫn phân ca bằng cách nhập file exel
Bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click chọn mục &quo...
Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 6:58 CH