Base Schedule - Đề xuất trả ca in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:27 CH


Để thực hiện trả ca đã được phân bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, tại Trang chủ bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Di chuột vào ngày cần trả ca => Chọn biểu tượng ".." => Chọn "Trả ca"

Bước 2: Điền thông tin trả ca => "Lưu"

- Với đề xuất trả ca, sau khi tạo được quản lý duyệt sẽ chuyển thành ca mở.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.