Base Schedule - Đề xuất chuyển ca in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:24 CH


Để thực hiện chuyển ca đã được phân bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, tại Trang chủ bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Di chuột vào ngày cần chuyển ca => Chọn biểu tượng ".." => Chọn "Chuyển ca"

Bước 2: Điền thông tin chuyển ca và "Lưu"

- Tiêu đề: Tên đề xuất

- Chọn người làm thay: Lựa chọn người làm thay ca. Hệ thống sẽ lọc hiển thị những user trống ca trong khoảng thời gian ca chuyển.

- Ghi chú (nếu có)

Chọn "Lưu" để hoàn thành chuyển ca.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.