Base Schedule

Quản lý và tính toán ngày công theo ca linh hoạt

Base Schedule: Tạo và chỉnh sửa chu kì tính công
Tạo chu kì tính công và phân ca bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc vào Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Chu ...
Thu, 25 Tháng 8, 2022 tại 2:51 CH
Base Schedule - Cài đặt công thức tính công
Để cài đặt công thức tính công bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sauđó, bạn chọn Cài đặt và làm theo hướng dẫn sau...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 3:23 CH
Base Schedule: Phân ca thủ công cho nhân viên
Để thực hiện phân ca, tạo ca cho nhân viên bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn ...
Sat, 30 Tháng 9, 2023 tại 11:04 SA
Base Schedule: Tạo ca hàng loạt
Với trường hợp các nhân sự có ca giống nhau trong nhiêu ngày, quản lý có thể tạo ca hàng loạt. Để thực hiện thao tác này bạn truy cập https://schedule.base....
Sat, 30 Tháng 9, 2023 tại 11:06 SA
Base Schedule - Xóa phân ca trong chu kì
Để thực hiện xóa phân ca trong chu kỳ bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trong menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: T...
Sun, 22 Tháng 10, 2023 tại 4:50 CH
Base Schedule - Đề xuất đổi ca
Trong trường hợp quản lý phân ca làm việc nhưng nhân sự cần đổi ca cho có thể thực hiện đề xuất đổi. Để thực hiện Đổi ca bạn truy cập https://schedule.base....
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:20 CH
Base Schedule - Đề xuất chuyển ca
Để thực hiện chuyển ca đã được phân bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, tại Trang chủ bạn thực hiện theo hướ...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:24 CH
Base Schedule - Đề xuất trả ca
Để thực hiện trả ca đã được phân bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, tại Trang chủ bạn thực hiện theo hướng ...
Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:27 CH
Base Schedule: Cách chốt bảng công ở Schedule (ca xoay) vào cuối kỳ lương
Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ vào Schedule bằng cách chọn biểu tượng Schedule ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://schedule.base.vn/ Bước 2: ...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 3:37 CH
Base Schedule - Cách xuất dữ liệu chấm công
Schedule hỗ trợ khách hàng thực hiện tính toán và lưu trữ bảng công theo hệ thống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp doanh nghiệp cần xuất dữ liệu chấm côn...
Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 2:03 CH