Base Schedule: Tạo và chỉnh sửa chu kì tính công in

Sửa đổi trên: Thu, 25 Tháng 8, 2022 tại 2:51 CH


Tạo chu kì tính công và phân ca bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc vào Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Chu kỳ" => "Tạo"

Bước 2: Chọn thời gian cho chu kì và lịch làm việc áp dụng chu kì => "Lưu" để hoàn thành


Lưu ý: Sau khi tạo, nếu bạn cần chỉnh sửa các lịch làm việc trong chu kì có thể chọn:

1. Thêm lịch làm việc

2, Xóa lịch làm việc đã chọn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.