Base Schedule: Cài đặt loại ca in

Sửa đổi trên: Fri, 29 Tháng 4, 2022 tại 2:13 CH


Để cài đặt loại ca bạn truy cập https://schedule.base.vn/hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Ca làm" => "Loại ca"

Bước 2: Chọn "Tạo" => Điền thông tin loại ca => "Lưu"

- Tên: Tên ca. Tại đây có thể thêm chọn màu để phân biệt giữa các ca
- Mã: Mã ca được viết không dấu
- Mô tả: Bổ sung thông tin ca

Chọn "Lưu" để hoàn thành tạo loại ca

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.