Base Schedule: Tạo ca hàng loạt in

Sửa đổi trên: Sat, 30 Tháng 9, 2023 tại 11:06 SA


Với trường hợp các nhân sự có ca giống nhau trong nhiêu ngày, quản lý có thể tạo ca hàng loạt. Để thực hiện thao tác này bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trong menu app sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Phân ca" => "Tạo hàng loạt"


Bước 2: Điền thông tin phân ca.


  • Với hệ thống/lịch làm việc tắt tính năng "Tạo ca phải chọn ca mẫu"

- Từ ngày/ Tới ngày: Chọn khoảng thời gian để tạo phân ca

- Các ngày trong tuần: Chọn những ngày có cùng ca

- Có thể sử dụng ca mẫu hoặc khung thời gian để tạo nhanh ca

- Thời gian bắt đầu/ Thời gian kết thúc: Thời gian diễn ra ca làm việc

- Vai trò/ Địa điểm/ Loại ca: Lựa chọn vai trò, địa điểm, loại ca áp dụng

- Nhấn "Thêm ca" nếu muốn phân hàng loạt nhiều ca cùng lúc.

- Các lựa chọn:

   + Xuất bản ca: Nếu ca được xuất bản thì sẽ hiển thị ở Trang chủ và nhân sự sẽ xem được

   + Ca mở: nếu chọn là ca mở, ca sẽ chưa giao cho nhân viên nào

   + Áp dụng cho tất cả nhân sự: Mọi nhân sự được tạo ca này

  • Lưu ý: Khi bỏ tick mục này, bạn có thể tick chọn từng người mà bạn muốn phân ca, hoặc chọn "Thêm nhanh thành viên theo nhóm" để tag hàng loạt thành viên theo nhóm trên Base Account


   + Ghi đè các ca xung đột: Ghi đè lên nếu có ca được tạo trước đó cùng khung giờ

- Cấu hình nâng cao:

   + Công chuẩn: Cài đặt công chuẩn được tính cho ca
   + Nghỉ(phút): Số phút nghỉ trong ca

   + Thời gian vào ca sớm nhất/ muộn nhất

   + Thời gian ra cá sớm nhất/ muộn nhất


  • Với hệ thống/lịch làm việc bật tính năng "Tạo ca phải chọn ca mẫu"Chọn 1 hoặc nhiều Clàm việc mẫu để phân ca ->  các thông tin về thời gian làm việc, standard point, thời gian checkin/checkout, thời gian giải lao, ... đều được điền giống như ca bạn chọn.

-> bạn chỉ có thể chọn và phân ca theo Ca mẫu đã có. Khi phân không thể sửa các thông tin chi tiết của ca.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.