Base Schedule - Cài đặt địa điểm in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 3:34 CH


Để thêm các địa điểm phân ca bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc vào Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Địa điểm"

Bước 2: Chọn "Tạo" => Điền thông tin và "Lưu"

- Tên: Tên địa điểm
- Tên viết tắt: điền nội dung không dấu
- Mặc định áp dụng cho tất cả các lịch làm việc hoặc chọn lịch áp dụng
- Mô tả: Bổ sung thông tin mô tả cho địa điểm

Chọn "Lưu" để hoàn thành tạo địa điểm

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.