Base Schedule: Hướng dẫn phân ca bằng cách nhập file exel in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 6:58 CH


Bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Click chọn mục "Phân ca" >> Chọn lịch làm việc mà bạn cần phân ca


Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào mục Action >> Chọn " Nhập từ exel" hoặc "Nhập từ exel (ngắn gọn)" >> Chọn "Download" để tải xuống file mẫu >> Điền thông tin vào file mẫu.


  • Cách 1: Nhập từ exel (ngắn gọn)

Bạn sẽ nhập được Thời gian phân ca cụ thể hoặc Ca mẫu cho từng ngày trong chu kỳ - mỗi ngày là 1 cột.

Lưu ý: 

+ Thông tin Mã nhân sự Tên nhân sự là bắt buộc.

+ Chọn Phân ca bằng "Thời gian" >> Điền khung thời gian vào từng ô tương ứng với từng ngày

+ Chọn Phân ca bằng "Ca mẫu" >> Tương tự, điền mã của ca mẫu vào các ngày


+ Chọn Ghi đè ca xung đột: Thông tin trong file sẽ ghi đè lên phân ca hiện có

+ Bỏ qua dòng không hợp lệ: Bỏ qua, không ghi nhận các dòng không hợp lệ >> Nếu không tick, hệ thống sẽ báo lỗi khi có các dòng có thông tin ca, thời gian, mã nhân sự, tên nhân sự không hợp lệ


  • Cách 2: Nhập từ exel

Ngoài thời gian phân ca, bạn có thể nhập được cấu hình chi tiết hơn của 1 ca gồm: Địa điểm, Vai trò, Loại ca, Công chuẩn, Thời gian nghỉ, Thông tin giờ ra/vào ca sớm nhất/muộn nhất (tùy chỉnh) và Trường tùy chỉnh (nếu có)

Lưu ý: 

+ Thông tin Tên, Mã nhân sự, Thời gian bắt đầu và kết thúc là bắt buộc

+ Ở 2 cột thời gian, cần điền đủ theo cú pháp Ngày giờ. VD: 08/05/2023 08:30


+ Thông tin địa điểm, vai trò, loại ca sẽ cần điền 1 trong số các loại đã tạo sẵn trên hệ thống.

+ Nếu trong cài đặt của Lịch làm việc có tick chọn "Cho phép chỉnh sửa cấu hình nâng cao khi phân ca"  

-> Nhập exel sẽ có thêm 4 cột về "Thời gian vào/ra ca sớm nhất/muộn nhất" - điền dữ liệu là Số phút tính từ thời điểm bắt đầu - kết thúc ca.


Nếu không điền các thông tin này, hệ thống sẽ lấy giờ vào/ra sớm nhất/muộn nhât theo Cấu hình của lịch làm việc đó


+ Tick chọn "Ghi đè ca xung đột " và "Bỏ qua dòng không hợp lệ" có ý nghĩa tương tự cách trên


Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin vào file mẫu >> Chọn "Chọn tệp" để nhập file lên hệ thống >> Tiếp tục >> Lưu lại


Khi hệ thống ghi nhận thành công, bạn nên kiểm tra lại bảng phân ca 1 lần nữa xem thông tin đã chính xác chưa nhé.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.