Base Schedule - Xóa phân ca trong chu kì in

Sửa đổi trên: Sun, 22 Tháng 10, 2023 tại 4:50 CH


Để thực hiện xóa phân ca trong chu kỳ bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trong menu app và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại giao diện "Phân ca" => chọn biểu tượng mũi tên ở "Hành động" => chọn "Xóa phân ca trong chu kỳ"Bước 2: Chọn Thời gian xóa, Nhân sự,... - Áp dụng cho tất cả nhân sự: Nếu chọn thì mặc định xóa ca của tất cả nhân sự trong Lịch làm việc, nếu không chọn -> có thể chọn từng nhân sự để xóa ca.

- Xóa ca ở các lịch làm việc khác: Nếu không chọn thì chỉ xóa ca của lịch làm việc hiện tại, nếu chọn sẽ xóa tất cả ca các lịch làm việc trong khoảng thời gian trên.


Bước 3: Nhấn "Xóa" để xóa các ca theo bộ lọc đã chọn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.