Base Schedule - Cài đặt công thức tính công in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 3:23 CH


Để cài đặt công thức tính công bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sauđó, bạn chọn Cài đặt và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại Cài đặt chọn "Lịch làm việc" => chọn biểu tượng mũi tên tại lịch làm việc cần cài đặt => Chọn "Công thức"

Bước 2: Chọn "+Thêm" để thêm biến => Điền Tên biến và điền công thức trong vùng điền

- Sử dụng các biến mặc định của hệ thống hiển thị bên phải màn hình để tạo lập công thức

- Thêm biến có thể thêm các biến phụ để áp dụng trong 1 công thức của biến chính khác

- Công thức sử dụng tương tự như công thức excel

VD1: Viết công thức xác định đi làm muộn (is_late) với điều kiện giờ checkin lớn hơn giờ bắt đầu ca

=> Công thức biến Is_late: =if(checkin>s_time,1,0)


VD2: Công thức tính số phút đi muộn được tính bằng giờ checkin thực tế trừ đi giờ bắt đầu ca

=> Công thức muộn: =if(is_late,checkin - s_time,0)

- Sau khi hoàn thành công thức chọn "Lưu" để hoàn thiện.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.