Base Schedule: Kiểm tra đề xuất nghỉ phép trực tiếp tại ca được phân in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:14 SA


Cuối chu kỳ công, quản lý thường phải check lại những ngày nghỉ của nhân sự. Để thuận tiện kiểm tra những ngày nghỉ phép, xin đi muộn về sớm,... nhân sự đã xin phép tại ngay Schedule, quản lý có thể truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Phân ca" => chọn vào ca đã được tạo

Bước 2: Chọn "Timeoffs" 

- Nếu cần xem cụ thể đề xuất có thể click vào tên đề xuất sẽ chuyển sang màn hình chi tiết đề xuất

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.