Base Schedule - Chỉnh sửa công hàng loạt bằng file excel in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 2:36 CH


Hết chu kỳ công, quản lý sẽ thực hiện tạo các bảng công để tính toán số công cho mỗi nhân sự. Bảng công được tính toán theo công thức cài đặt tại đây, nhưng trong những trường hợp cần chỉnh sửa lại số công của 1 số cá nhân trong chu kỳ bạn có thể thực hiện chỉnh sửa bằng file excel. Bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn chu kỳ và lịch làm việc cần chỉnh sửa công

Bước 2: Chọn "Hành động" => "Nhập dữ liệu điều chỉnh"

Bước 3: Chọn các công thức cần chỉnh sửa => "Tiếp tục"

Bước 4: Download file mẫu điền thông tin và upload

- Chọn "Download" để tải file mẫu và điền file mẫu theo thông tin gợi ý

- Lưu file đã hoàn thiện và update vào mục "Choose file" để cập nhật file => Chọn "Tiếp tục" để xem trước file và kiểm tra dữ liệu trước khi update => Chọn "Nhập" để update

- Sau khi update thành công, hệ thống thông báo như sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.