Base Schedule - Đề xuất đổi ca in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 4:20 CH


Trong trường hợp quản lý phân ca làm việc nhưng nhân sự cần đổi ca cho có thể thực hiện đề xuất đổi. Để thực hiện Đổi ca bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc Base Schedule từ menu app và vào phần Trang chủ làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Di chuột vào ngày cần đổi chọn biểu tượng ".." => chọn "Đổi ca"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu"

- Tiêu đề: Tên đề xuất đổi ca

- Chọn 1 ca để đổi: Chọn ngày và ca để đổi. Hệ thống sẽ chỉ hiển thị những user không có ca bị xung đột với ca được đổi. Đề xuất đổi ca cần có sự đồng ý của người làm thay và quản lý lịch làm việc.

- Ghi chú (nếu có)


Chọn "Lưu" để hoàn thành đổi ca

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.