Base Schedule: Cách gửi bảng công cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Sat, 21 Tháng 10, 2023 tại 11:27 SA


Để gửi bảng công Schedule cho nhân sự, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trong kho ứng dụng

Bước 2: Cấu hình mẫu gửi email

Bạn chọn Cài đặt > Chọn lịch làm việc > Chọn cấu hình thông tin email


Bạn dùng các biến mặc định của hệ thống để thiết kế mẫu email.

  • Biến tự động

${employee_name}: Tên nhân viên

${cycle_end_date_month}: Tháng kết thúc bảng lương. 

${cycle_start_date_month}: Tháng bắt đầu bảng lương

${cycle_end_date_year}: Năm

${sum_point}: Tổng công thực tế

${stand_point}: Tổng công chuẩn

${sum_late}: Tổng số lần đi muộn

${sum_minute_late}: Tổng số phút đi muộn

${sum_early}: Tổng số lần về sớm

${sum_minute_early}: Tổng số phút về sớm

${sum_deduction}: Tổng khấu từ

${sum_timeoff}: Tổng ngày nghỉ 

${sum_Holiday}: Tổng ngày lễ

  • Biến tự tạo 

- Với các biến tự tạo, bạn chọn vào mẫu mail ở mục Biến của lịch làm việc.

- Hệ thống hỗ trợ biến theo ca 

Lưu ý: Các biến bị tắt hiển thị  sẽ bị ẩn đi khi viết mail

 

Bước 3: Chọn vào bảng công bạn cần gửi.

Lưu ý bảng công cần đã hoàn thành ở Bước 4 - Chọn gửi bảng công cho nhân sự.

Bước 4:  Gửi bảng công.

Bạn có thể gửi cho tất cả nhân sự trong lịch làm việc, hoặc chọn 1 số người cụ thể

Bước 5: Chỉnh sửa lại nội dung email, nhưng không chỉnh sửa được các cột của bảng công.


-------------

Sau khi gửi thành công, nhân viên sẽ có thông báo tại quả chuông và nhận được mail gồm lời nhắn + bảng công chi tiết như sau:Lưu ý: Khi sử dụng mail Outlook: Hiện tại chưa hỗ trợ được thanh cuộn ngang với bảng công được thiết kế nhiều cột. Bảng công có thể bị thu nhỏ và không hiển thị được hết các cột.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.