Schedule: Cài đặt danh sách người duyệt chuyển ca trên lịch schedule in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 9:22 SA


Quản lý lịch làm việc có quyền Tạo phân ca, sửa/xóa phân ca trong chu kỳ

Khi nhân viên tạo các đề xuất đổi ca/chuyển ca/trả ca. Thì quản lý cần 1 người trợ lý để duyệt những đề xuất đó thay mình

Khi đó, owner hoặc app admin có thể cài đặt thêm danh sách người duyệt riêng cho lịch làm việc

Để hỗ trợ quản lý thao tác duyệt các đề xuất đổi ca/trả ca/chuyển ca/nhận ca

Để thao tác cài đặt danh sách người duyệt lịch làm việc, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Cài đặt > Lịch làm việc > Cấu hình

Bước 2: Chọn người duyệt đề xuất và các hành động cần người duyệt

Các thao tác cần duyệt theo luồng như sau:

- Đổi ca: 

Người duyệt: người nhận ca + danh sách người duyệt

Luồng duyệt: song song

- Chuyển ca

Người duyệt: người nhận ca + danh sách người duyệt

Luồng duyệt: song song

- Trả ca

Người duyệt: danh sách người duyệt

Luồng duyệt: song song

- Nhận ca

Người duyệt: danh sách người duyệt

Luồng duyệt: song song

Lưu ý: Khi nhân viên tạo đề xuất đổi ca/chuyển ca... chỉ người duyệt nhận thông báo và xử lý duyệt

Quản lý lịch làm việc không nhận được thông báo, không duyệt và cũng không xem được đề xuất đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.