Schedule: Thêm trường tùy chỉnh cho từng ca in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 4:08 CH


Khi thao tác phân ca cho nhân sự, Ngoài các trường thông tin sẵn có của hệ thống như: công chuẩn, vai trò, địa điệm, loại ca.....

Bạn có thể tạo thêm các trường tùy chỉnh cho từng ca, trường tùy chỉnh hỗ trợ bạn khai báo thêm thông tin cho ca làm việc

Và sử dụng các trường tùy chỉnh này để viết công thức tính công riêng cho doanh nghiệp của bạn

Để cài đặt trường tùy chỉnh phân ca, bạn truy cập https://schedule.base.vn/hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Cài đặt >> Cấu hình >> Chọn quản lý trường tùy chỉnh

Bước 2: Tạo các trường tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu

Hệ thống hỗ trợ 4 loại custom field: Chữ, số nguyên, số thập phân và dạng lựa chọn

Bước 3: Thiết lập công thức tính công nếu muốn sử dụng các trường này

Bước 4: Thực hiện phân ca

Khi thực hiện phân ca,  hệ thống sẽ hiển thị thông tin của trường tùy chỉnh

Hệ thống cũng hiển thị trường tùy chỉnh tương tự khi bạn phân ca hàng loạt, hoặc phân ca bằng ca mẫu và file Excel

- Chi tiết 1 phân ca


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.