Base Schedule - Tạo các vai trò dành cho phân ca in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 2:21 CH


Trong từng chu kì, một nhân viên có thể đảm nhiệm các ca theo vai trò công việc khác nhau linh hoạt. Việc tạo các vai trò riêng biệt giúp chi tiết hơn trong phân ca (HD), tạo ca mẫu (HD).  Để thực hiện tạo các vai trò bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Vai trò"

Bước 2: Chọn "Tạo" => Điền thông tin ca và "Lưu"

- Tên: Vai trò

- Tên viết tắt: tên viết tắt không kèm dấu

- Mô tả: Thêm thông tin cho vai trò đã tạo


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.