Base Schedule: Phân ca thủ công cho nhân viên in

Sửa đổi trên: Sat, 30 Tháng 9, 2023 tại 11:04 SA


Để thực hiện phân ca, tạo ca cho nhân viên bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:


Bước 1: Tại giao diện "Phân ca" => chọn vào 1 ngày bất kì của 1 nhân viên muốn phân ca


Bước 2:  Tạo ca mới 


  • Với hệ thống/lịch làm việc tắt tính năng "Tạo ca phải chọn ca mẫu"- Sử dụng ca mẫu/Sử dụng khung thời gian: sử dụng các khung giờ và ca làm việc mẫu để điền nhanh các thông tin về thời gian làm việc, standard point, thời gian checkin/checkout, thời gian giải lao.

- Thời gian: Thời gian của ca làm việc

- Nhân viên: Chọn tên nhân sự áp dụng ca

- Vai trò: Chọn vai trò áp dụng ca

- Địa điểm: Chọn địa điểm áp dụng ca

- Loại ca: Chọn Ca áp dụng

- Ghi chú: Thêm thông tin ghi chú ca

- Xuất bản ca: Nếu xuất bản nhân sự sẽ xem được được ca ngay sau khi tạo

- Xác thực nhân sự: Kiểm tra nhân sự còn làm việc vào ngày phân ca không, nếu không còn làm việc sẽ có cảnh báo

- Cấu hình nâng cao:

+ Cài đặt công chuẩn cho ca

+ Nghỉ (phút): thời gian nghỉ trong ca (theo phút)

+ Thời gian vào ca sớm nhất/muộn nhất
+ Thời gian ra ca sớm nhất/muộn nhất

- Xuất bản ca này: lựa chọn có xuất bản ca làm việc hay không. Những ca làm việc đã xuất bản mới được hiển thị ở màn Trang chủ, còn ca làm việc chưa xuất bản sẽ không được hiển thị cho nhân viên thấy.

-> Sau khi điền các thông tin, Chọn "Tạo" để hoàn thành tạo ca.


  •  Với hệ thống/lịch làm việc bật tính năng "Tạo ca phải chọn ca mẫu"

+ Ca làm: Chọn ca làm việc mẫu để phân ca ->  các thông tin về thời gian làm việc, standard point, thời gian checkin/checkout, thời gian giải lao, ... đều được điền giống như ca bạn chọn.

-> bạn chỉ có thể chọn và phân ca theo 1 trong số Ca mẫu đã có. Khi phân không thể sửa các thông tin chi tiết của ca.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.