Base Schedule - Cài đặt khung thời gian in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 2:46 CH


Cài đặt khung thời gian giúp cho việc phân ca nhanh hơn trong mỗi chu kì. Để thực hiện tạo khung thời gian mẫu, bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule trong menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Ca làm" => "Khung giờ"

Bước 2: Chọn "Tạo" => điền thông tin Khung giờ => chọn "Lưu"

- Tên: Tên khung giờ
- Thời gian bắt đầu/ Thời gian kết thúc
- Đây là ca qua đêm? => Nếu tích chọn ca sẽ được tính bắt đầu từ ngày hôm trước và kết thúc vào thời gian kết thúc của ngày hôm sau


Chọn "Lưu" để hoàn thành cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.