Schedule: Cài đặt quản lý của lịch làm việc in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 10:01 SA


Quản lý của lịch làm việc có quyền phân ca và chạy bảng cho nhân sự thuộc lịch làm việc đó

Để cài đặt quản lý của lịch làm viêc, bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt >> lịch làm việc >> chọn cấu hình

Bước 2: Thêm người quản lý của lịch làm việc

Người quản lý có những quyền sau

- Phân ca: Có quyền phân ca những user thuộc lịch làm việc mà mình quản lý

- Tạo chu kỳ: Có quyền tạo chu kỳ cho những lịch làm việc được phân ( Tuy nhiên không có quyền xóa chu kỳ)

- Trang quản lý chu kì: Chỉ hiển thị những lịch làm việc mà user đó có quyền chạy công. Có thể thực hiện các hành động như Done bảng công, tính toán, thêm lịch làm việc, xuất dữ liệu, xuất dữ liệu gốc, xóa lịch làm việc ra khỏi chu kỳ

- Trang tính công của lịch làm việc: quản lý lịch làm việc có quyền thực hiện các hành động tạo/sửa/xóa ca làm việc, add/ edit log chấm công, xuất dữ liệu chấm công, tính toán bảng công, done bảng công, nhập dữ liệu điều chỉnh, xuất dữ liệu và gửi bảng công


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.