Base Schedule: Nhập/Sửa thông tin ca mẫu bằng file excel in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 2:39 CH


Để nhập hoặc sửa thông tin ca mẫu bằng file excel, bạn truy cập vào https://schedule.base.vn/  hoặc biểu tượng Base Schedule trên thanh menu App và làm theo hướng dẫn sau:

Thao tác chỉ áp dụng với quyền Owner và App Admin Schedule

Hiện tại hệ thống có 2 cách tạo ca mẫu:

- Tạo thủ công: bạn có thể xem hướng dẫn cách tạo tại đây 

- Tạo bằng file excel

1. Hướng dẫn tạo ca mẫu bằng file excel 

   - Bước 1: Bạn vào mục "Cài đặt" => chọn "Ca làm" => chọn "Ca mẫu", tại góc phải màn hình tích dấu mũi tên đi xuống và chọn "Nhập ca mẫu"


   - Bước 2: Tích "Download" để tải file excel mẫu về 

  - Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu sau đó lưu và quay về màn hình "Ca mẫu" => chọn "Nhập ca mẫu" và update file => chọn "Tiếp tục" để xem trước file và kiểm tra dữ liệu trước khi update => chọn "Nhập" để hoàn thành

    Sau khi update thành công, hệ thống sẽ thông báo như sau:


2. Sửa thông tin ca mẫu bằng file excel

   - Bước 1: Bạn vào mục "Cài đặt" => chọn "Ca làm" => chọn "Ca mẫu", tại góc phải màn hình tích dấu mũi tên đi xuống và chọn "Xuất ca mẫu"

   - Bước 2: Điều chỉnh thông tin trên file đã xuất (lưu ý không được điều chỉnh tên ca mẫu) => sau đó vào "Nhâp ca mẫu" download file excel mẫu về, copy thông tin từ file điều chỉnh sang file excel mẫu rồi lưu file

   - Bước 3: Quay về màn hình "Ca mẫu" => chọn "Nhập ca mẫu" và upload file => chọn "Cập nhật thông tin lên ca mẫu đã có" => chọn "Tiếp tục" để xem trước file và kiểm tra dữ liệu trước khi update => chọn "Nhập" để hoàn thành


Sau khi update thành công, hệ thống sẽ thông báo như sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.