Base Schedule: Hướng dẫn phân ca, chỉnh sửa, sao chép ca in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 3:03 CH


Để thao tác phân ca, chỉnh sửa, sao chép ca, bạn truy cập https://Schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule tại thanh menu app. Sau đó thao tác theo hướng dẫn:


1. Hướng dẫn phân ca: 


2.Chỉnh sửa ca làm việc: Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại ca làm việc đã tạo trước đó chỉ cần rê chuột vào dấu “..” >> Chọn “Sửa”


3.Sao chép ca: Copy các ca làm việc từ tuần này sang tuần khác, chỉ copy được khi xem ở Khung thời gian = Ngày/Tuần.

Đưa chuột vào mục "Hành động" ->  chọn “Sao chép ca của khoảng thời gian khác”  

+ Khoảng thời gian áp dụng: Là khoảng thời gian mà bạn muốn sao chép phân ca từ khoảng thời gian trước

+ Chọn 1 ngày của khoảng thời gian muốn sao chép: Ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn sao chépCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.