Base Request: Cập nhật tính năng tháng 2,3,4/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 4, 2022 tại 9:51 SA


1. In đề xuất, trường dữ liệu dạng Bảng, hỗ trợ hiển thị bảng khi in

- Thêm phần QR code ở góc trên bên trái của mỗi đề xuất.

- Trong đề xuất có trường dữ liệu dạng bảng, sẽ hiển thị link là Bảng đính kèm.

Khi click "Bảng đính kèm" sẽ sang tab mới chỉ hiển thị thông tin của bảng, trang thông tin bảng cũng sẽ có QR code để chứng thực, user có thể in riêng thông tin của bảng sau đó đính kèm cùng request.

Lưu ý:

- Với các bảng có nhiều dòng và nhiều cột, khi in user lựa chọn Bố cục và Khổ giấy sao cho phù hợp với kích thước của bảng được in ra.

- Nếu muốn hiển thị và in theo kiểu cũ, click mở hoặc ẩn dữ liệu bảng dạng thô trên màn hình in đề xuất.


2. Bổ sung thêm các thông số trong báo cáo

Có 6 cột thông số mới cho bảng tổng kết user ( overdue, overdue request, completed late, completed late request )

- Overdue user: request đã quá deadline của user ( nhưng vẫn chưa được chấp thuận/ từ chối)

- Overdue request: request đã quá deadline của request ( nhưng vẫn chưa được chấp thuận/ từ chối )

- Completed late user: request đã quá deadline cho user (đã được chấp thuận/ từ chối )

- Completed late request: request đã quá deadline của request (đã chấp thuận/ từ chối )

- Ontime user: User đã xử lý đúng thời hạn với deadline cho user hoặc request không yêu cầu deadline cho từng user

- Ontime request: User đã xử lý đúng thời hạn với deadline của request (đã chấp thuận/ từ chối ) hoặc request không yêu cầu deadline của request

Lưu ý:

-Khi request được chấp thuận/từ chối, nếu đề xuất bị duyệt muộn thì người duyệt/từ chối đề xuất được coi là "completed late" và những người còn lại trong danh sách duyệt nếu chưa action gì sẽ không được tính là "overdue" hay "completed late".

-Những user chưa đến lượt duyệt sẽ không được coi là "overdue" hoặc "completed late" kể cả khi đề xuất đó đã quá hạn deadline.

-Thời gian mà user thực hiện hành động "chấp thuận/từ chối" sẽ dùng để so sánh với deadline nên dù request có bị trễ hạn nhưng nếu user thực hiện việc duyệt đúng hạn thì vẫn không bị coi là "completed late" .

-Vô hiệu hóa request không ảnh hưởng đến các thông số.

-Xóa request thì các thông số liên quan đến request đó cũng sẽ bị trừ đi.

3. Hỗ trợ thu gọn thanh menu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.