Base Wework: Báo cáo hệ thống in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 5:44 CH


Báo cáo hệ thống Wework giúp owner có cái nhìn tổng quan về hoạt động/ tiến độ của các dept, dự án/ phòng ban, tổng số lượng công việc trên hệ thống và phân loại theo từng trạng thái công việc hay đánh giá được hiệu quả làm việc từng thành viên qua nhiều lát cắt trên báo cáo.


Để xem báo cáo hệ thống. bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


 • Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework cho trên thanh app.

 • Click vào Báo cáo trên thanh menu chính để xem báo cáo hệ thống.

(Lưu ý: Chỉ có tài khoản owner hoặc App Admin mới có quyền xem báo cáo hệ thống)


Báo cáo hệ thống được chia làm 2 phần: Báo cáo tổng hợp và Thành viên.


1.Báo cáo tổng hợp:

a. Báo cáo Tổng quan: 


Owner có thể xem nhanh báo cáo tổng về tổng số lượng phòng ban/ dự án và tình trạng các dự án/phòng ban này trên hệ thống; tổng số lượng công việc, mục tiêu được khởi tạo và phân loại theo trạng thái đang làm, hoàn thành; tổng số lượng tài khoản đang active, bao gồm cả tài khoản thành viên và khách.


Dữ liệu trong toàn bộ báo cáo sẽ phụ thuộc vào bộ lọc mà bạn lựa chọn: theo khoảng thời gian, theo ngày tạo/ deadline, theo department, theo công việc/ công việc + công việc con, theo trạng thái công việc.


b. Báo cáo theo công việc:


 • Báo cáo trạng thái công việc: gồm 4 trạng thái hoàn thành đúng deadline, hoàn thành sau deadline, đang làm và công việc quá hạn.

% của 1 trang thái công việc = tổng số công việc của trạng thái đó/ tổng số công việc được tạo

 • Thành viên xuất sắc: sắp xếp theo thứ tự giảm dần của 5 thành viên hoàn thành nhiều công việc nhất.

 • Công việc không đúng hạn: gồm công việc quá hạn chưa hoàn thành (= tổng số công việc quá hạn/ tổng số công việc active (todo +doing)) và công việc hoàn thành sau deadline (= tổng số công việc hoàn thành sau deadline/ tổng số công việc hoàn thành)

 • Ma trận Eisenhower: có trục tung là công việc có tag Important, trục hoành là công việc có tag Urgent và được thống kê như sau: 11 - số công việc có tag important, 27 - số công việc có tag important + urgent, 31 - số công việc có tag urgent, 3190 - số công việc không có tag nào.

 • Công việc chờ review: gồm tổng số lượng công việc trên hệ thống đang chờ review, trong đó có bao nhiêu công việc chờ review đang bị quá hạn và thuộc bao nhiêu dự án/phòng ban thiết lập tính năng này.

 • Quá trình hoàn thành theo ngày: báo cáo này cho bạn biết tổng số lượng task được tạo và phân loại theo trạng thái: active, done, overdue. Khi di chuột vào từng trạng thái công việc trong từng ngày, bạn sẽ xem được số lượng công việc cụ thể.

 • Tổng hợp theo tuần: tương tự như báo cáo theo ngày thì báo cáo theo tuần tổng số lượng công việc trong 1 tuần và phân loại theo 3 trạng thái: active, done, overdue. Khi di chuột vào từng trạng thái công việc sẽ hiển thị số lượng công việc tương ứng của tuần đó.

 • Báo cáo chi tiết theo thành viên: báo cáo này thống kê số lượng công việc theo từng thành viên trên hệ thống tho 4 trạng thái công việc: hoàn thành đúng deadline, hoàn thành sau deadline, quá hạn và chờ review.

 • Còn nhiều việc nhất: sắp xếp theo thứ tự giảm dần 10 thành viên trên hệ thống có số lượng công việc chưa hoàn thành nhiều nhất.

 • Làm muộn nhiều nhất: sắp xếp theo thứ tự giảm dần 10 thành viên trên hệ thống có số lượng công việc quá hạn nhiều nhất.

c. Báo cáo theo department, phòng ban, dự án:


 • Dự án & phòng ban: thống kê tổng số lượng công việc trong 1 dự án/ phòng ban và phân loại theo 3 trạng thái công việc: hoàn thành, quá hạn và đang chờ review. Thứ tự sắp xếp giảm dần theo tổng số lượng công việc trong từng dự án/phòng ban.

 • Báo cáo tổng hợp dự án: tổng số lượng dự án trên hệ thống và phân loại theo 6 trạng thái: trong kế hoạch, cần điều chỉnh, khẩn cấp, dự án đóng và hoàn thành, dự án đóng và chưa hoàn thành, dự án đóng và tạm dừng.

 • Báo cáo các phòng ban: thống kê tổng số lượng phòng ban theo trạng thái đang hoạt động, đóng; tổng số lượng công việc trong tất cả các phòng ban và phân loại theo 2 trạng thái hoàn thành, quá hạn.

 • Báo cáo theo department: tổng số lượng công việc được tạo trong từng dept và phân loại theo 3 trạng thái công việc: hoàn thành, quá hạn, đang chờ review.

 • Phân bổ công việc theo department: tổng số lượng công việc được tạo trong từng dept và phân loại theo 4 trạng thái công việc: đang làm, hoàn thành, quá hạn, đang chờ review.

d. Báo cáo theo danh sách mục tiêu:


 • Danh sách mục tiêu: sắp xếp danh sách mục tiêu theo deadline từ mới đến cũ và hiển thị danh sách người phụ trách từng mục tiêu, số lương công việc hoàn thành/ tổng số công việc gắn với mục tiêu đó. 

 • Phân bổ theo dept: số lượng mục tiêu có trong từng dept. Biểu đồ quạt thể hiện những dept có gắn mục tiêu và % phân bổ đc tính = số lượng mục tiêu trong từng dept/ tổng số lượng mục tiêu có trên hệ thống.

 • Top hoàn thành mục tiêu: thống kê 5 người phụ trách hoàn thành mục tiêu 

e. Khác:
Tại báo cáo này bạn có thêm 1 số góc nhìn khác về báo cáo


 • Tag clouds: báo cáo về tag trên toàn bộ hệ thống, tag nào có nhiều công việc được gắn sẽ hiển thị to hơn và khi hover vào từng tag sẽ hiển thị ra tổng số lượng công việc đc gắn tag đó.

 • Unit statistics: 

634.7: trung bình 1 tuần có 634.7 công việc được tạo mới
5.4: trung bình 1 tuần 1 người tạo 5.4 công việc
13.4: số công việc trong bình trong 1 dự án
2827: tổng số bình luận


2. Báo cáo thành viên:
Với báo cáo thành viên owner có thể xem đươc số phòng ban/ dự án mà 1 thành viên đang tham gia; tổng số công việc, công việc con được giao và phân loại theo 3 trạng thái công việc: hoàn thành, đang làm đang review, hoàn thành sau deadline và quá hạn theo thời gian xem báo cáo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.