Base Me - Giới thiệu giao diện Base Me in

Sửa đổi trên: Sat, 22 Tháng 6, 2024 tại 4:09 CH


Với mỗi cá nhân, khi được quản lý cập nhật thông tin về mình trong hồ sơ nhân sự tại Base HRM, họ có thể check lại các thông tin, theo dõi các cập nhật về phát triển của mình tại Base Me

Để xem các dữ liệu tại Base Me, bạn truy cập https://me.base.vn/ hoặc chọn Base Me từ Menu app.


1, Trang chủ (Home)

- Tại đây, trang chia ra nhiều mục nhỏ để theo dõi từng phần thông tin liên quan tới nhân sự


a, Trang chủ

- Tổng hợp thông tin cơ bản của nhân sự về thời gian làm việc, vị trí, hợp đồng, phòng ban, team, quản lý trực tiếp, nghiệp vụ được giao và các giải thưởng đã đạt được,...

- Tại giao diện này, cá nhân xem tổng quan các thông của cá nhân và có thể click chọn để xem chi tiết từng nội dung


b, Việc cần làm

- Tổng hợp các công việc cá nhân được tag cần thực hiện tại Base HRM. Ví dụ: các quyết định cần review, duyệt,... Nhân sự click vào từng công việc để có thể xem chi tiết


c, Nghiệp vụ

- Tổng hợp tất cả các nghiệp vụ cá nhân được giao, có thể click vào tên từng nghiệp vụ để xem chi tiết


d, Phản hồi

- Những phản hồi người khác dành cho cá nhân hoặc cá nhân dành cho người khác đã được tạo


e, Hợp đồng lao động

- Tại đây, bạn có thể xem tất cả các hợp đồng đã tạo áp dụng cho cá nhân và từng giai đoạn và nắm được cụ thể thông tin từng hợp đồng


f, Lịch làm việc

- Giao diện này, bạn có thể kiểm tra log chấm công trong các tháng, lịch làm việc và chi tiết thông tin nghỉ phép của cá nhân.


g, Tài sản

- Tổng hợp tất cả các tài sản đã bàn giao cho cá nhân


h, Văn bản

- Những văn bản nhân sự của doanh nghiệp bạn được phép xem sẽ hiển thị tại đây.


i, Các hành động có thể tạo từ Base Me

* Dành cho cá nhân: Thực hiện các hành động áp dụng cho chính mình

- Xin nghỉ phép: Khi chọn tính năng này bạn sẽ chuyển tới giao diện Base Timeoff để thực hiện tạo đề xuất nghỉ

- Cập nhật bảng tin

- Cập nhật thông tin
- Đề xuất một kế hoạch phát triển

- Đề xuất bổ nhiệm vị trí mới

- Đề xuất tăng lương
- Đề xuất điều chuyển

- Đề xuất thôi việc

- Đề xuất tạm nghỉ


* Dành cho đồng nghiệp và nhân viên: Hành động tạo áp dụng cho đồng nghiệp hoặc nhân sự cấp dưới

- Tạo một kế hoạch phát triển sự nghiệp cho nhân sự cấp dưới trong team

- Tạo một bổ nhiệm mới

- Tạo một quyết định tăng lương cho nhân sự cấp dưới trong team

- Tạo một điều chuyển mới

- Phản hồi về ai đó

- Khen ngợi một ai đó

- Tạo giải thưởng cho ai đó

- Tạo cột mốc cho ai đó

=> Các hành động trên sau khi được tạo sẽ được cập nhật và lưu thông tin tại Base HRM và Base Me của các cá nhân liên quan


2, Cá nhân

- Các thông tin chính: Các thông tin chính của cả nhân về công việc, thuế, bảo hiểm,... được tổng hợp để nhân sự theo dõi. RIêng thông tin về gia đình và người phụ thuộc cá nhân sẽ có thể tự bổ sung để cập nhật vào HRM

- Các CVs được lưu trữ: CV được đính kèm của nhân sự trong hồ sơ


3, Sự nghiệp

- Công việc và sự nghiệp: Thông tin về lương, vị trí chính sách áp dụng, biếu đồ và các quyết định phát triển trong sự nghiệp

- Thông tin nhận tuyển: Quyết định nhận tuyển đầu tiên của nhân sự

- Thông tin tiếp nhận: Lịch sử tiếp nhận nhân sự làm việc


4, Bảng lương

- Bảng lương định kì: Tại đây, nhân sự có thể xem biểu đồ về các thông tin lương của mình qua các chu kì. Đồng thời xem được chi tiết từng phiếu lương của mình, các thông tin chính sách lương đang áp dụng

- Danh sách phúc lợi: Tất cả các phúc lợi cá nhân được hưởng


5, Thành tựu

- Thành tựu và giải thưởng: Chi tiết các thành tựu, đề cử đã được tạo cho cá nhân. Từ giao diện nay, cá nhân cũng có thể tạo các đề cử cho chính mình

- Bảng xếp hạng: Bảng xếp hàng thành tựu của toàn công ty


6, Chính sách

 

- Tổng hợp tất cả các văn bản chính sách của công ty có thể áp dụng cho nhân sự. Các chính sách, quy định được phân loại riêng mục để nhân sự tham khảo và theo dõi.


7, Bảng tin

- Các cập nhật của mọi người và dành riêng cho mình trên bảng tin của công ty. Các nhân sự có thể chia sẻ các thông tin để trao đổi thông tin cùng các nhân sự nội bộ.


8, Công ty

- Giao diện này hiển thị danh sách nhân sự, phòng ban, khu vực chuyên môn của toàn doanh nghiệp. Nhân sự có thể tham khảo để nắm bắt về các nhân sự trong cũng như cơ cấu tổ chức của công ty để trao đổi thông tin.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.