Base Wework: Cách đóng hoặc mở 1 dự án in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 5, 2022 tại 10:05 SA


Để đóng hoặc mở 1 dự án, bạn truy cập vào Base Wework https://wework.base.vn/ rồi thao tác theo hướng dẫn sau: 

1. Bạn vào dự án của mình > Click vào dấu ba chấm:

a. Nếu dự án đang mở, bạn muốn đóng dự án > Chọn "Đóng Project"

b. Cập nhật thông tin của dự án trước khi đóng


- Trạng thái đóng: Thành công, thất bại hay do muốn hủy dự án

- Dừng nhắc nhở công việc: Chọn No nếu muốn tiếp tục nhận thông báo của những công việc vẫn đang chạy trong dự án. Chọn Yes nếu muốn dừng nhận thông báo

- Thông báo cập nhật: Giải thích nguyên nhân đóng dự án.

** Lưu ý: Sau khi đóng dự án sẽ không thể cập nhật thêm công việc trong dự án và dự án sẽ không hiển thị ở thanh menu đen.

2. Để mở lại dự án bạn đã từng đóng, bạn click vào mục " Dự án và phòng ban" > Chọn Trạng thái "Đóng" để tìm dự án của mình

a. Chọn dự án bạn muốn mở > Click vào dấu ba chấm > Chọn "Mở lại Project"


b. Cập nhật thông tin của dự án trước khi mở 

- Trạng thái mở: Đúng tiến độ, chậm tiến độ hay rủi ro cao

- Khởi động nhắc nhở công việc: mục này dùng để bật lại tính năng nhắc việc trên Reminder

- Thông báo cập nhật: lý do mở lại dự án

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.