Base Wework: Cách đóng hoặc mở 1 phòng ban in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 5, 2022 tại 10:12 SA


Để đóng hoặc mở 1 phòng ban, bạn truy cập vào Base Wework https://wework.base.vn/ rồi thao tác theo hướng dẫn sau: 

1. Bạn vào phòng ban của mình > Click vào dấu ba chấm:

a. Nếu phòng ban đang mở, bạn muốn đóng lại > Chọn "Đóng Team"


b. Cập nhật thông tin của phòng ban trước khi đóng

- Trạng thái đóng: Thành công, thất bại hay do muốn hủy phòng ban

- Dừng nhắc nhở công việc: Chọn No nếu muốn tiếp tục nhận thông báo của những công việc vẫn đang chạy trong dự án. Chọn Yes nếu muốn dừng nhận thông báo

- Thông báo cập nhật: Giải thích nguyên nhân đóng phòng ban

** Lưu ý: Sau khi đóng phòng ban sẽ không thể cập nhật thêm công việc trong phòng và phòng ban này sẽ không hiển thị ở thanh menu đen.


2. Để mở lại phòng ban bạn đã từng đóng, bạn click vào mục " Dự án và phòng ban" > Chọn Trạng thái "Đóng" để tìm phòng ban của mình


a. Chọn phòng ban bạn muốn mở > Click vào dấu ba chấm > Chọn "Mở lại Team"


b. Cập nhật thông tin của phòng ban trước khi mở 


- Trạng thái mở: Đúng tiến độ, chậm tiến độ hay rủi ro cao

- Khởi động nhắc nhở công việc: mục này dùng để bật lại tính năng nhắc việc trên Reminder

- Thông báo cập nhật: lý do mở lại phòng ban

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.