Base Hourly - Thực hiện đề xuất Đổi ca/ Chuyển ca/ Trả ca in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 5, 2022 tại 3:12 CH


Sau khi được phân ca, nếu nhân sự thực hiện kiểm tra thấy phân ca chưa phù hợp hoặc cần thay đổi có thể tạo đề xuất Đổi ca/ Chuyển ca/ Trả cả. Để thực hiện, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc chọn Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại Trang chủ, di chuột tới ngày cần tạođề xuất chọn biểu tượng ".."

Bước 2: Chọn loại tương ứng và điền thông tin

a) TH1: Đổi ca

- Chọn "Đổi ca"

- Điền thông tin và "Lưu"

+ Tiêu đề: Tiêu đề đề xuất 

+ Chọn 1 ca để đổi: Chọn ngày và ca làm việc muốn đổi với ca hiện tại

+ Ghi chú: Bổ sung thông tin

Chọn "Lưu" để hoàn thiện đề xuất

b) TH2: Chuyển ca

- Chọn "Chuyển ca"

- Điền thông tin và "Lưu"

+ Tiêu đề: Tên đề xuất

+ Chọn người làm thay: Chọn người muốn chuyển ca hiện tại sang

+  Ghi chú: Thêm thông tin nếu có

Chọn "Lưu" để hoàn thiện đề xuất

c) TH3: Trả ca

- Chọn "Trả ca"

- Điền thông tin và "Lưu"

+ Tiêu đề: Tên đề xuất

+ Ghi chú: Ghi chú thêm nội dung nếu có

Chọn "Lưu" để hoàn thiện.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.