Base Meeting: Cách thiết lập cuộc họp lặp lại in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 12, 2022 tại 4:28 CH


Để thiết lập cuộc họp lặp lại, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://meeting.base.vn/ hoặc chọn icon Base Meeting trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu, bạn chọn Meeting lặp lại >> Tạo một meeting lặp lại.Tại đây bạn có thể tạo cuộc họp lặp lại theo tuần, hàng tháng:

 • Cuộc họp được sinh ra và lặp đi lặp lại vào các ngày trong tuần. (Ví dụ thứ 2, thứ 3,…)

 • Cuộc họp được sinh ra và lặp đi lặp lại vào các ngày trong tháng. (Ví dụ ngày 15,20,..)

Bước 3: Điền thông tin cuộc họp:

 • Thời gian cuộc họp: nhập thời gian bắt đầu cuộc họp, lưu ý không tạo được thời gian trong quá khứ

 • Người được mời: thành viên tham gia cuộc họp

 • Ngày lặp lại: Lặp lại hàng tuần bạn chọn thứ có cuộc họp lặp lại (VD: thứ 2, 3, 4). Lặp lại hàng tháng bạn nhập ngày diễn ra cuộc họp (VD: ngày 10,15,20)

 • Ngày bắt đầu chu trình lặp lại: là ngày hệ thống bắt đầu sinh cuộc họp tự động

 • Ngày kết thúc chu trình lặp lại: là ngày hệ thống dừng sinh cuộc họp tự động • Các trường này bạn nhập thông tin tương tự như khi tạo 1 cuộc họp mới và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác.

Bước 4: Sau khi thiết lập thành công, bạn chọn Force run để hệ thống hỗ trợ sinh cuộc họp lần đầu tiênSau khi được sinh ra thành công, cuộc họp sẽ hiển thị ngay trên trang Home và có ngày 


 • Ca tự động tạo cuộc họp lặp lại: Bạn muốn chọn khung giờ nào thì cuộc họp sẽ sinh ra vào đúng khung giờ đó

 • Cách sinh cuộc họp: Cuộc họp được sinh ra theo 2 cách là chạy hàng ngày hoặc cuối chu kỳ cuộc họp 
  1, Chạy hằng ngày: hệ thống sẽ dựa vào thời gian cài đặt "Ca tự động tạo cuộc họp lặp lại" để quét và sinh ra cuộc họp lặp lại gần nhất.
  VD: Cài đặt Cuộc họp diễn ra vào 9h  sáng thứ 2 và sáng thứ 6 hàng tuần, 
  Ca tự động tạo cuộc họp lặp lại: 7h sáng 

  - 7h sáng thứ 2 hệ thống sẽ quét và phát hiện cuộc họp gần nhất vào 9h sáng thứ 2 => Hệ thống sinh ra cuộc họp vào 9h sáng thứ 2
  - 7h sáng thứ 3, hệ thống quét và phát hiện cuộc họp gần nhất là 9h sáng thứ 6 => Hệ thống sinh ra cuộc họp vào 9h sáng thứ 6
  - 7h sáng thứ 4, thứ 5, thứ 6 hệ thống quét và phát hiện cuộc họp gần nhất là 9h sáng thứ 6 , do cuộc họp đã được sinh ra vào sáng thứ 3 rồi nên hệ thống không sinh tiếp nữa 

  - 7h sáng thứ 7, hệ thống quét và phát hiện cuộc họp gần nhất là 9h sáng thứ 2 tuần sau => Hệ thống sinh ra cuộc họp vào 9h sáng thứ 2 tuần sau 

2, Sinh ra cuối chu kỳ cuộc họp: Cuối chu kỳ cuộc họp hệ thống sẽ quét để sinh ra cuộc họp tiếp theo 
VD1: Cài đặt Cuộc họp diễn ra vào 9h  sáng thứ 2 và sáng thứ 6 hàng tuần, Ca tự động tạo cuộc họp lặp lại: 7hsáng

Do thời gian cuộc họp diễn ra (9h sáng) sau thời gian hệ thống tự động quét (7h sáng). Nên sau khi cuộc họp lúc 9h thứ 6 diễn ra thì hệ thống mới quét: 
-7h sáng thứ 7, hệ thống sẽ quét và sinh ra 2 cuộc họp cho chu kỳ sau là : 9h sáng thứ 2 và thứ 6 tuần sau 

VD2: Cài đặt Cuộc họp diễn ra vào 9h  sáng thứ 2 và sáng thứ 6 hàng tuần, Ca tự động tạo cuộc họp lặp lại: 13h chiều 

- 13h chiều thứ 6, hệ thống quét và sinh ra cuộc họp cho 9h ngày thứ 2 và 9h thứ 6Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.