Base Hourly: Thực hiện tính công in

Sửa đổi trên: Sat, 7 Tháng 5, 2022 tại 5:11 CH


Vào cuối chu kỳ, quản lý sẽ thực hiện kiểm tra lại và tính công cho nhân sự trước khi tính lương. Để thực hiện tính công, bạn truy cập https://hourly.base.vn/ hoặc chọn Base Hourly từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn chu kỳ cần tính lương => "Kiểm tra lại phân ca"

- Tại bước này, quản lý kiểm tra lại các ca đã phân trong chu kỳ, có thể chỉnh sửa thêm, bổ sung trực tiếp bằng cách click vào ngày cần phân ca để tạo thêm ca mới. 

- Với trường hợp ca được phân nhưng chưa xuất bản, quản lý chọn "Xuất bản" để xuất bản toàn bộ ca trong chu kỳ.

Bước 2: "Xem lại chấm công"

- Quản lý kiểm tra lại log chấm công nhân sự đã thực hiện trong chu kỳ, nếu như chấm công chưa đúng có thể thêm hoặc chỉnh sửa lại. Để thực hiện bạn di chuột vào dấu "x" và chọn "Thêm chấm công" hoặc "Sửa chấm công" cho phù hợp.

- Đồng thời, tại đây quản lý có thể xuất dữ liệu chấm công nếu cần thiết lưu

Bước 3: "Xem lại tính công""Lưu"

- Tại bước này, dựa theo công thức đã cài đặt cho lịch làm việc hệ thống đưa ra tính toán số giờ công đối với mỗi ngày của từng nhân sự

- Sau khi kiểm tra tính toán đúng, chọn "Lưu" để hoàn thiện tính toán dữ liệu và chuyển sang bước sau.

Bước 4: "Xem lại bảng công"

- Tại bước này, nếu như số công đã tính toán chưa đúng, quản lý có thể điều chỉnh lại cho nhân sự bằng cách di chuột vào ngày cần chỉnh và chọn "Điều chỉnh" để chỉnh sửa số công, số giảm trừ,.... sau đó Lưu lại để chính sửa

- Trong trường hợp cần điều chỉnh nhiều dữ liệu có thể nhập excel bằng cách chọn "Hành động" =>"Nhập dữ liệu điều chỉnh" => Chọn các công thức cần điều chỉnh => "Tiếp tục" => Tải file mẫu điền thông tin và up file để cập nhật

- Ngoài ra, bạn còn có thể "Xuất dữ liệu ra file excel" để lưu trữ hoặc "Gửi bảng lương" trước cho nhân sự kiểm tra. 

- Sau khi hoàn thiện tất cả chỉnh sửa bạn chọn  "Xong" để hoàn thiện bảng tính côngCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.