Base Overtime: Tạo chu kỳ mới cho hệ thống in

Sửa đổi trên: Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 10:43 SA


Trong trường hợp: Khi hệ thống đã chạy hết 1 chu kỳ. Nếu chưa tạo lại chu kỳ, thành viên tạo đề xuất tăng ca thì hệ thống sẽ báo lỗi "Overtime dates must be in same cycle"

Để tạo chu kỳ mới, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc app Base Overtime trong menu app và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Hệ thống"


Bước 2: Tại mục "Ngày bắt đầu của chu kỳ hệ thống", bạn chọn ngày và ấn "Lưu thay đổi" để hệ thống cập nhật dữ liệu mới

Lưu ý: Nếu để ngày là 0 thì mặc định hệ thống sẽ lấy ngày đầu tháng.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.