Base Account: Hướng dẫn chỉnh sửa quản lý trực tiếp in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 1:59 CH


Để thay đổi quản lý trực tiếp của 1 nhân viên, bạn thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Lưu ý: Chỉ tài khoản owner/app admin mới thay đổi được quản lý trực tiếp cho nhân viên

Bước 1: Truy cập vào trang https://account.base.vn/ >> Thành viên >> Chọn thành viên >> Chọn thay đổi quản lý trực tiếp

Bước 2: Thay đổi thông tin

Nhấn @tag tên quản lý mới, và chọn Thiết lập người quản lý

Lưu ý: 1 nhân viên tối đa có 10 quản lý trực tiếp

Quản lý trực tiếp trên Base account được đồng bộ thông tin sang các app HRM, Request, Wework...


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.