Base Account: Owner thiết lập quyền xem thông tin cá nhân của thành viên in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:00 CH


Tài khoản owner có thể thiết lập cho phép nhân viên trên hệ thống được quyền hoặc không được nhìn thấy các thông tin cá nhân của nhau trên Base account

Để thiết lập, bạn vào app Base account >> Chọn Quyền xem thông tin

Lựa chọn Public: công khai thông tin

Private: Chỉ hiển thị thông tin cho quản lý và admin 

Nếu chọn Private, các nhân viên chỉ nhìn thấy tên và quản lý trực tiếp của nhau

Thông tin về số điện thoại, sinh nhật, email sẽ bị ẩn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.