Base Office: Tạo sổ văn bản in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 9, 2023 tại 5:09 CH


Kho lưu trữ giúp ghi nhận thông tin lưu trữ bản cứng của công văn bao gồm Văn phòng (địa điểm

lưu trữ), Kho lưu trữ (vị trí lưu trữ) và sổ văn bản (Sổ lưu trữ văn bản cứng) của công ty.

Để tạo mới sổ văn bản bạn truy cập app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:  

Bước 1: Vào mục Kho lưu trữ >> Chọn tạo mới sổ văn bản


Bước 2: Điền tên sổ văn bản và chọn kho lưu trữ

Nhấn Lưu lại để hoàn tất quá trình tạo mới sổ văn bảnCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.