Base Wework: Thêm nhóm công việc in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 11, 2023 tại 3:43 CH


Sau khi tạo 1 dự án/phòng ban mới, bạn có thể thêm nhóm công việc để dễ dàng quản lý và sắp xếp, phân loại các công việc.


Để thêm nhóm công việc bạn vào Dự án/phòng ban đã tạo sẵn và nhấn Thêm nhóm mới công việc.


Bạn điền tên nhóm công việc và nội dung mô tả. Sau đó nhấn Tạo nhóm công việc.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.