Base Wework: Tạo phòng ban/ dự án từ mẫu (Base Template) in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 4, 2023 tại 3:16 CH


Nhằm giúp bạn thiết kiêm thời gian và công sức khi tạo các phòng ban/ dự án mới, bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn trên Base để tạo theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc chọn Base Wework trên thanh app


Bước 2: Tại thanh menu, bạn chọn Tạo từ mẫu


Bước 3: Chọn 1 mẫu phù hợp và click Sử dụng


Bước 4: Popup màn hình tạo hiển thị, tại đây bạn có thể chỉnh sửa Tên dự án và click vào Cài đặt nâng cao để chỉnh sửa 

Sau đó chọn Thêm dự án để hoàn tất thao tác


Bước 5: Màn hình chi tiết sau khi tạo thành công, bạn có thể click vào Tùy chỉnh để thiết lập riêng cho từng phòng ban/ dự án và tạo công việc mới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.