Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 3,4,5/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 11:12 SA


1. Cho phép nhập văn phòng, khu vực chuyên môn bằng file excel

2. Bổ sung thêm đơn vị tiền tệ:

Có thể lựa chọn 1 đơn vị tiền tệ sử dụng cho toàn hệ thống, các màn hình hiện đang hiển thị đơn vị tiền VNĐ sẽ thay đổi nếu bạn cài đặt lại

3. Thành tựu và Cống hiến:

- Bảng xếp hạng 

+ Thêm bộ lọc bảng xếp hạng thành tựu, cống hiến theo tháng

+ Xuất file excel bảng xếp hạng thành tựu, cống hiến theo bộ lọc

- Giải thưởng: Thêm nhập Đề xử bằng file excel

- Thêm API endpoint tạo record

Các trường hỗ trợ bởi cả 4webhook: Giải thưởng, Chứng chỉ, Cột mốc, Ghi nhận

creator_username: username người tạo

username:username người nhận

date: ngày ghi nhận

name: tên bản ghi

content: mô tả


4. Vô hiệu hóa Vị trí công việc cũ

Trong trường hợp khách hàng thay đổi các vị trí công việc (position) trong công ty, các vị trí cũ cần được ẩn đi, hạn chế nhầm lẫn với các vị trí công việc mới.

Danh sách vị trí công việc: thêm cột Trạng thái để hiển thị trạng thái của vị trí công việc.


Cập nhật trang Chờ duyệt: hiển thị thêm nhân sự có vị trí công việc cũ (inactive position).


5. Danh sách nhân sự: cho phép xuất danh sách người phụ thuộc theo mẫu quy định của Nhà nước:

Cập nhập file export Người phụ thuộc theo thông tư 80/2021 BTC, các tổ chức, cá nhân sẽ dùng form 07/ĐK-NPT-TNCN


HRM hỗ trợ xuất thông tin gia đình và người phụ thuộc theo 2 mẫu:


(+) Mẫu mặc định: Mặc định form xuất sẽ chọn tất cả các cột, khách hàng có thể tùy chỉnh lựa chọn lại các cột cần xuất và sắp xếp lại vị trí các cột.


(+) Danh sách người phụ thuộc (theo Thông tư 07/ĐK-NPT-TNCN): Mặc định form xuất sẽ được chọn sẵn các cột theo mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN và lọc Là người phụ thuộc, khách hàng cũng có thể tùy chỉnh lựa chọn lại các cột cần xuất và sắp xếp lại vị trí các cột.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.