Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 5/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:11 CH


1. Cho phép nhập file excel chỉnh sửa hàng loạt công 

Tại bước cuối cùng của 1 chu kỳ, chọn Nhập dữ liệu điều chỉnh để chỉnh sửa hàng loạt công


2. Cho phép xuất dữ liệu chấm công trong 1 chu kỳ

Tại bước 2 - Xem lại chấm công, bạn có thể Xuất dữ liệu chấm công


3. Cho phép tìm kiếm theo mã nhân viên ở các trang: tạo ca, tạo ca hàng loạt, phân ca, chu kỳ, đổi ca, chuyển ca


4. Cho phép chọn nhân sự khi Sao chép ca của khoảng thời gian khác


5. Hiển thị thông tin chấm công trên Ganttview

Ở Gantt view sẽ có nút hiển thị lịch sử chấm công, khi user ấn vào ntus này sẽ hiện log của nhân sự


6. Thêm trường Vai trò trong ca làm việc giống như Base Hourly

7. Thêm thanh tìm kiếm trong phần lọc theo vai trò, Địa điểm, Loại ca
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.