Base Schedule/ Hourly

Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 5/2024
1. Cập nhật giao diện Trang chủ: - Thay đổi logic hiển thị công theo từng ca sang hiển thị công theo ngày - Màu sắc hiển thị: + Ngày không đi làm (màu đỏ...
Fri, 17 Tháng 5, 2024 tại 3:32 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 4/2024
1. Thêm module Làm thêm (giờ) trên Schedule  - Giúp người dùng có thể quản lý, xác nhận đơn tăng ca thuận tiện hơn nhờ việc kết hợp với dữ liệu chấm công v...
Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 2:10 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 3/2024
1. Trang chủ: Cập nhật giao diện hiển thị công - Thay vì hiển thị công theo từng ca, hiển thị tổng công 1 ngày 2. Cập nhật API giúp phân ca tự động, ...
Tue, 19 Tháng 3, 2024 tại 3:09 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Phân ca: có thể xóa hàng loạt ca của nhiều user trong 1 khoảng thời gian - Thêm chọn khoảng thời gian xóa - Thêm chọn nhanh nhân sự theo nhóm Base Acco...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:40 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Tạo hàng loạt có thể chọn nhân sự theo nhóm đã tạo trên Base Account: 2. Tạo hàng loạt chọn được nhiều ca cùng lúc: - Thêm Cấu hình, khi phân ca c...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 4:46 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Cấu hình lịch làm việc: thêm tùy chọn Cho phép quản lý lịch làm việc mở khóa lịch làm việc , thay vì mặc định được mở như trước - Tùy chỉnh phân quyền t...
Sat, 19 Tháng 8, 2023 tại 10:44 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Phân ca:  a. Nhập từ file excel, bổ sung thêm cấu hình giờ vào, ra ca sớm/ muộn nhất - Bổ sung thêm 4 cột thông tin giờ vào/ra sớm nhất/muộn nhất. Nếu...
Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 4:16 CH
Base Schedule/ Hourly: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Xuất dữ liệu checkin/ checkout gồm cả đề xuất xin nghỉ trên Timeoff  - Xuất tại bước 2 của bảng công, file xuất ra bổ sung thêm cột Nghỉ phép 2. Xuấ...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 11:01 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Nhập/ Xuất thông tin ca mẫu bằng file excel - Tại phần Cài đặt >> Ca làm: có thể nhập, xuất ca làm bằng excel
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:29 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Thêm quản lý của từng lịch làm việc, có thể phân ca và chạy bảng công của lịch mình quản lý (HDSD) 2. Thêm icon để phân biệt các log chấm công được bổ...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 9:49 SA