Base account: Create users with an Excel template in

Sửa đổi trên: Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:44 CH


To Create a list of new users using an Excel template, please follow the steps below:

  • Step 3: after completing the excel file, please select Import from Excel to upload your excel file. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.