Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thực hiện điều chuyển nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:24 CH


Trong quá trình làm việc của nhân sự, trường hợp nhân sự có điều chuyển giữa các bộ phận quản lý nhân sự sẽ làm bước điều chuyển để chuyển đổi thông tin cho nhân sự và ghi nhận bước phát triển trong sự nghiệp của họ. Để thực hiện tạo điều chuyển bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn:

Cách 1: Thực hiện thủ công riêng từng nhân sự

Bước 1: Chọn "Phát triển sự nghiệp" => "Điều chuyển" => "Tạo mới"

Bước 2: Chọn nhân sự và chính sách điều chuyển => "Tiếp tục"

Bước 3: Điền thông tin và "Lưu lại" để hoàn thành

- PIC: Quản lý trực tiếp của nhân sự

- Trạng thái:
+ Require review (Yêu cầu đánh giá): Khi chọn trạng thái này sẽ hiển thị kèm mục tag người được hỏi ý kiến
+ Finalized (chính thức áp dụng): sẽ hiển thị mục chọn thời gian áp dụng và cho phép update vào hồ sơ nhân sự

- Người theo dõi: tag những người cùng theo dõi quyết định

- Đề xuất bởi: mặc định nhân sự tạo điều chuyển

- Lương: Mức lương mới áp dụng

- Lương cơ bản: Mức lương cơ bản mới áp dụng

(Nếu chọn "Do not propose salary for this exchange" sẽ giữ nguyên mức lương cũ và không cần điền lương mới)

- New position: Vị trí làm việc mới
- New area: Khu vực làm việc mới

- New office: Văn phòng làm việc mới

- New employee type: Chức danh nhân sự mới

- Lý do điều chuyển: Thêm thông tin cho quyết định điều chuyển

- Thêm dữ liệu các trường tùy chỉnh (nếu có)

- Đính kèm: file đính kèm với quyết định (nếu có)

- Chọn "Xử lý file mẫu" sẽ hỗ trợ xử lý thông tin in theo file mẫu in đính kèm chính sách

- Tích chọn "I confirm that the employee is fully qualified for the career policy" để xác nhận nhân sự được áp dụng theo đúng chính sách điều chuyển.

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện đề xuất điều chuyển


Cách 2: Thực hiện bổ sung danh sách hàng loạt bằng file excel

Bước 1: Chọn "Phát triển sự nghiệp" => "Điều chuyển" => mũi tên tại "Tạo mới" => "Import career record" và chọn mẫu cập nhật phù hợp

- Tại bước này, bạn có thể chọn 1 trong 3 loại mẫu cập nhật:

+ Nhập các quyết định nhân sự gần nhất

+ Nhập các quyết định nhân sự đang chờ duyệt

+ Nhập các dữ liệu lịch sử (không tính dữ liệu gần nhất)

Bước 2: Download file mẫu điền thông tin và nhập thông tin lên hệ thống

- Bạn chọn "Download" file mẫu để điền dữ liệu cần nhập

- Sau khi dữ liệu file hoàn thiện, bạn cập nhật file lên mục "Choose file" và chọn "Tiếp tục" để thực hiện upload file

Lưu ý: Bạn chỉ nhập được các đề xuất thuộc chính sách bạn quản lý
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.