Webhook: Chuyển dữ liệu từ Meeting sang Wework in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 5:31 CH


Webhook chuyển dữ liệu từ Meeting sang Wework trong trường hợp: tạo 1 cuộc họp, hoặc chỉnh sửa 1 cuộc họp>> muốn tự động chuyển và tạo một công việc sang WeWork

Để thiết lập webhook giữa 2 ứng dụng Meeting và Wewwork bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Dự án WeWork cần liên kết dữ liệu >> Chọn dấu "..." >> Quản lý Webhook 

Bước 2:  Copy đoạn url “Create API endpoint” trong Wework


Bước 3: Vào app Meeting >> Chọn quản lý

Bước 4: Chọn nhóm cuộc họp cần thiết lập webhook >> Chọn sửa >> Sửa webhook

Bước 5: Dán API đã copy từ bước 2 vào 1 trong 2 option

- Webhook meetingCreated: Dữ liệu được truyền sang wework khi cuộc họp được tạo

- Webhook meeting Edited: Dữ liệu được truyền sang wework khi cuộc họp được chỉnh sửaSau khi thiết lập Webhook từ Meeting sang WeWork xong, khi tạo mới một cuộc họp, hoặc tạo xong và chỉnh sửa cuộc họp, hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 công việc trên WeWork

  • Tên công việc: mặc dịnh dạng [Thời gian bắt đầu - kết thúc cuộc họp] + Tên meeting
  • Người tạo meeting : là người giao việc đồng thời là người nhận việc trên WeWork
  • Deadline:Cuối ngày kết thúc meeting

Các thông tin khác không được chuyển sang

Bạn truy cập vào công việc được tạo trên Wework để tiếp túc xử lý công việc


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.