Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Lên kế hoạch phát triển cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:14 CH


Theo từng giai đoạn, quản lý sẽ có những đánh giá lên lộ trình phát triển cho nhân sự trong thời gian tiếp theo. Kế hoạch phát triển vừa là để thông tin tới nhân sự cụ thể để họ nắm được điểm mạnh để phát huy vừa để nhận ra những điểm chưa tốt để cải thiện. Từ đó, quản lý có cơ sở để theo dõi quá trình làm việc sắp tới, nhân sự cũng phát triển theo định hướng mà công ty mong muốn. Để thực hiện lên kế hoạch phát triển cho nhân sự bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc app Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Phát triển sự nghiệp" => "Kế hoạch phát triển" => mũi tên tại "Tạo mới" => chọn "Create plannings"

Bước 2: Chọn nhân sự và chính sách

Bước 3: Điền thông tin kế hoạch => "Lưu lại"

- Người chịu trách nhiệm cho quyết định?: Mặc định tag quản lý trực tiếp của nhân sự

- Thông báo đến: tag những nhân sự liên quan

- Khu vực/Chuyên môn - Văn phòng - Vị trí: Mặc định lấy thông tin của nhân sự áp dụng

- Trạng thái:
+ Pending (Chờ duyệt): kèm theo tag người được hỏi ý kiến

+ Appored (Đã duyệt): kèm theo nội dung ngày được nhận

- Thành tựu gần nhất (bắt buộc điền)

- Những điểm cần cải thiện (bắt buộc điền)

- Đính kèm: file đính kèm kế hoạch (nếu có)

- Điền các trường tùy chỉnh (nếu có)


Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện kế hoạch.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.