Base HRM - Bảng lương định kỳ: Tạo chu kỳ lương in

Sửa đổi trên: Wed, 18 Tháng 5, 2022 tại 3:58 CH


Để cập nhật dữ liệu lương, trước tiên bạn cần tạo chu kỳ để lưu trữ dữ liệu. Thực hiện tạo chu kỳ bằng cách truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Bảng lương định kỳ" => "Tạo chu kỳ"

Bước 2: Thêm thông tin cho chu kỳ => "Lưu lại"- Chu kỳ: Chọn tháng và năm của chu kỳ

- Trạng thái bảng lương: Chờ duyệt hoặc Hoàn thành

- Cách thức đưa dữ liệu: Có 2 hình thức

+ Nhập file dữ liệu: Upload dữ liệu bảng lương bằng file excel

+ Chạy trên Base Payroll: Đồng bộ dữ liệu từ Base Payroll sang HRM

Chọn "Lưu lại" để tạo chu kỳ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.