Base Account: Set new a password for an account in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 2:44 CH


To set a new password, please do the following steps:

  • Step 1: Go to https://account.base.vn  and click on "Member", click on the colon and select "Set a new password" to set new password for that user.

  • Step 2: Fill out new password and click "Set password" to save.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.