Base Account: Add group members in

Sửa đổi trên: Wed, 25 Tháng 5, 2022 tại 9:14 SA


To add a member to a user group, please do the following steps: 

  • Step 1: Go to https://account.base.vn >> Click on Group in the left side menu >> select a group>> Click on the icon at the top.

  • Step 3: In the popup menu, please tag @username and click Invite to Team ... to complete. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.